ภาพรวมโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพคืออะไร ?

พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นการนำเอาพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้

ความร้อนดังกล่าวอยู่ในแกนกลางของโลกเกิดขึ้นมาตั้งแต่โลกกำเนิดขึ้น อุณหภูมิอาจสูงถึง 5000°C ความร้อนดังกล่าวทำให้น้ำที่เก็บกัก

อยู่ในโพรงหินร้อนมีอุณหภูมิอาจสูงถึง 370°C โดยเราจะอาศัยความร้อนนี้เพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้า

 

อ่านต่อ

 

ทำความรู้จักกับโรงไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพ


ภาพถ่ายโครงการ


โรงไฟฟ้าของเรา

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์
(เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 2

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์
(เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 3

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์
(เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้าแห่งที่ 4

เบปปุ, โออิตะ, ประเทศญี่ปุ่น
กำลังการผลิต 125 กิโลวัตต์
(เทียบเท่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์)

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในโรงไฟฟ้า

ติดต่อเรา

Insert a valid name
insert a valid mail
insert an object
insert message